فائزه تکلو
فائزه تکلو

نقد و بررسی استانداردهای غرفه

شروع قیمت از: 89000 تومان
تعداد فروش: 257
دسته‌بندی: مشاوره بازاریابی

توضیحات


        

زمان تحویل 5 روز
ساعت 1
حوزه عمومی مشاوره فضای غرفه
گواهینامه مرتبط سلام‌یار
حوزه تخصصی مشاوره غرفه استاندارد

تجربه مشتریان

رضایت از اخلاق حرفه‌ای
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
احتمال توصیه به دیگران
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
رضایت از کیفیت کار
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
بسیار عالی بودن خانم تکلو ، جز به جز و کامل بررسی کردن و توضیح دادن 
به نسبت  هزینه ای که کردم مشاوره  خوبی دادند و به نکات خوبی اشاره کردند ممنون
بسیار راهگشا و کامل توضیح دادن 
بیشتر