جعفر مدرسه ئی (غرفه صنایع دستی ثامن)

جعفر مدرسه ئی (غرفه صنایع دستی ثامن)


تعداد فروش: 573
کاربلد در:
عمر کاربلدی: 3 سال

دربارهٔ کاربلد

 28 سال فعالیت در آموزش و پرورش با مدرک لیسانس روانشناسی (مدیر ودبیر مقطع دبیرستان)
⭕ یک سال غرفه داری باسلام در زمینه صنایع دستی خاتم کاری اصفهان با بیش از 500 فروش در باسلام و رضایت 100 درصدی تمام مشتریان
⭕ بیش تر از  15 هزار دنبال کننده و بیش تر از 60 هزار دنبال شونده

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.

کارهای جعفر مدرسه ئی (غرفه صنایع دستی ثامن)