فائزه تکلو

فائزه تکلو


تعداد فروش: 513
کاربلد در: مشاوره بازاریابی ، نویسندگی تبلیغاتی
عمر کاربلدی: 8 ماه

دربارهٔ کاربلد

• سلام‌یار (آموزش غرفه‌داری و روش کار باسلام)
• نقد و بررسی استانداردهای غرفه
• کمک به کسب‌وکارهای نوپا برای رشد بهتر و سریع‌تر
• نویسنده کسب‌وکار شما ( شعارهای تبلیغاتی، قصه کسب‌وکار، توضیحات محصول و متن‌ دعوت مناسب)
• عکاسی تبلیغاتی، مشاوره عکاسی

گواهینامه‌ها و جوایز

سلام‌یار