فائزه تکلو

فائزه تکلو


تعداد فروش: 524
کاربلد در: آموزش ، مشاوره بازاریابی ، نویسندگی تبلیغاتی
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

• آموزش غرفه‌داری و روش کار باسلام
• نقد و بررسی استانداردهای غرفه
• کمک به کسب‌وکارهای نوپا برای رشد بهتر و سریع‌تر
• نویسنده متن مناسب برای محصولات
•  مشاوره عکاسی 

گواهینامه‌ها و جوایز

سلام‌یار
آموزش بازاریابی محتوایی