کارها

عکس تبلیغاتی
نویسندگی تبلیغاتی
ترجمه متن
طراحی تبلیغاتی
ادمین غرفه باسلام
مشاوره بازاریابی
ویدئو
سلام یار پایه
مشاوره تغذیه
مشاوره طب سنتی
مشاوره صادرات
مشاوره زیبایی
آموزش
سایر
برنامه‌نویسی