سبحانی L

سبحانی L


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 1 سال

دربارهٔ کاربلد

من همیشه به زیباییها می اندیشم  🌸
مهربانم وهر کاری که بتونم با محبت به مردم کمک میکنم 🙂
در با سلام دارم به صورت حرفه ای کار میکنم 
و کاملا به بازار با سلام آشنایی دارم 
موفقیت هم نوعانم آرزوی من است😊🌸🌸 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.