محمد  علی عسگری

محمد علی عسگری


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در:
عمر کاربلدی: 3 ماه

دربارهٔ کاربلد

مغازه فروش قطعات الکترونیکی الان دارم قبلا لازم الکتریکی  فالیت داشتم به علت نبود فروشگاه لوازم الکترونیکی در شهر ک خودومون وحتی درسطح شهرمون تصمیم به تغییر فعالیت از فروش لوازم الکتریکی به فروش قطعات الکترونیکی بود هنوز 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.

کارهای محمد علی عسگری