زینب منعمی (ترنم)

زینب منعمی (ترنم)


تعداد فروش: 4467
کاربلد در: آموزش ، سایر ، مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

آموزشم از جنس تجربه ست.
شما هم با من تجربه‌ش کنید. 😉

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.