زهرا نقابی

زهرا نقابی


تعداد فروش: 1453
کاربلد در: سلام یار پایه
عمر کاربلدی: 3 سال

دربارهٔ کاربلد

من مهندس رشته کامپیوتر هستم:)

 به کاربلد پیوستم تا هم  کار، بلد بشم و هم کاربلدی کنم! 

البته با اعتماد شما نسبت به خودم. در گفتگو باهم راجب نوع کاری که قرار هست انجام بشه صحبت می کنیم!

 پس منتظرتون هستم! 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.