ندا  محمد علیان

ندا محمد علیان


تعداد فروش: 186
کاربلد در: نویسندگی تبلیغاتی ، آموزش
عمر کاربلدی: 8 ماه

دربارهٔ کاربلد

صاحب غرفه مترجم یار  ،سلام یار ، کار بلد، با 900۰ دنبال کننده،مترجم با سابقه کار ۱۲ ساله.

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه سلام یار
کاردانی دبیری زبان انگلیسی