ندا  محمد علیان

ندا محمد علیان


تعداد فروش: 392
کاربلد در: نویسندگی تبلیغاتی ، آموزش
عمر کاربلدی: 1 سال

دربارهٔ کاربلد

صاحب غرفه مترجم یار  ،سلام یار ، کار بلد، با ۱۰۰00 دنبال کننده،مترجم با سابقه کار ۱۲ ساله.

گواهینامه‌ها و جوایز

کاردانی دبیری زبان انگلیسی
گواهینامه سلامیار