سمیه شجری

سمیه شجری


تعداد فروش: 611
کاربلد در: نویسندگی تبلیغاتی
عمر کاربلدی: 3 سال

دربارهٔ کاربلد

کارشناس ارشد صنایع غذایی با ۱۵ سال سابقه کاری.
غرفه دار با سلام در  غرفه هلنانوش
مترجم کتاب فرآورده های آردی

گواهینامه‌ها و جوایز

مترجم کتاب فرآورده های آردی:دانش،فنون و روش ها