جهانی

جهانی


تعداد فروش: 20
کاربلد در: مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

کارشناس آی تی ، یک سال هست که در  زمینه (فروش در فضای مجازی) فعالیت میکنم

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.