سام

سام


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: برنامه‌نویسی ، سایر
عمر کاربلدی: 1 سال

دربارهٔ کاربلد

دکتری مدیریت ورزشی دارم کار با کامپیوتر و گوشی و دیگر نرم افزارها بلدم و فرصت کافی دارم 

گواهینامه‌ها و جوایز

سطح ۴ معادل دکتری
کمربند سیاه دان ۵
گواهینامه داوری کونگ فو درجه یک