محمد امین پرهیزکار

محمد امین پرهیزکار


تعداد فروش: 649
کاربلد در: مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 3 سال

دربارهٔ کاربلد

فرد اکتیو و فعالم
رشد و پیشرفت اولویت اولمه
کار آفرین
تاسیس دفتر فنی طراحی و چاپ
نمایندگی بیمه
پخش کارتن های پستی
پخش چای بهشت
آکادمی پرایس

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.