امیرمحمد شیاسی

امیرمحمد شیاسی


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: ادمین غرفه باسلام ، تبدیل پست اینستاگرام ، سایر
عمر کاربلدی: 3 ماه

دربارهٔ کاربلد

قیمت ها شکسته شد...
تا پایان شهریور 1400، تمامی خدمات با 50% تخفیف صورت خواهد گرفت.
______________________

برنامه نویس وب و اندروید
مشاور کسب و کار در فضای مجازی
دیجیتال مارکتینگ
تجربه دوسال فروش در باسلام

گواهینامه‌ها و جوایز

مدرس سواد رسانه