آقای توسعه

آقای توسعه


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در:
عمر کاربلدی: 9 ماه

دربارهٔ کاربلد

من در باسلام در حال فروش بودم با استفاده از  کاربلد نقاط ضعف و قوت را فهمیدم برای همین تصمیم گرفتم که خودم هم به غرفه دار ها کمک کنم

گواهینامه‌ها و جوایز

فن بیان و مفهوم نقاط َ ضعف

کارهای آقای توسعه