علی بخشی مشاور تغذیه

علی بخشی مشاور تغذیه


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: سایر
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

🔹«مشاوره تغذیه ،زبان شناسی ،مزاج شناسی »🔹

🔸شما می توانید سوالات تغذیه  خود  از متخصصان ما بپرسید و اطمینان داشته باشید که تنها هدف ما یاری رساندن به شما برای داشتن زندگی بهتر است.🔸

  📞تماس تلفنی :  جهت وقت گیری 09375131557 
 چهار شنبه   ها ساعت  16 الی 17  

گواهینامه‌ها و جوایز

مهندسی صنایع
دوره های آموزشی طب _ قم
دوره های آموزشی طب مشهد