نفس

نفس


تعداد فروش: 617
کاربلد در: مشاوره بازاریابی ، سایر ، پست اینستاگرام
عمر کاربلدی: 1 سال

دربارهٔ کاربلد

یه دختر فعال با سابقه فروش آنلاین کارشناس مدیریت بازرگانی آشنایی کامل با غرفه داری و هماهنگی 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.