نفس

نفس


تعداد فروش: 625
کاربلد در: سایر ، مشاوره بازاریابی
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

یه دختر فعال با سابقه فروش آنلاین کارشناس مدیریت بازرگانی آشنایی کامل با غرفه داری و هماهنگی 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.