پریسا امینی

پریسا امینی


تعداد فروش: 561
کاربلد در: نویسندگی تبلیغاتی ، آموزش
عمر کاربلدی: 10 ماه

دربارهٔ کاربلد

یه دختر فعال با سابقه فروش آنلاین کارشناس مدیریت بازرگانی آشنایی کامل با غرفه داری و هماهنگی 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.