افشین احمدی

افشین احمدی


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: نویسندگی تبلیغاتی
عمر کاربلدی: 1 سال

دربارهٔ کاربلد

تولید محتوا به سبکی حرفه‌ای

گواهینامه‌ها و جوایز

کارشناس تولید محتوا و Data Entry