مهندس سمیع فنی

مهندس سمیع فنی


تعداد فروش: 77
کاربلد در: سایر
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

مهندس IT هستم . هنرمند ، باهوش و با استعداد. 

گواهینامه‌ها و جوایز

لیسانس فناوری لطلاعات