قهرمان تقی نژاد

قهرمان تقی نژاد


تعداد فروش: 2761
کاربلد در: سلام یار پایه
عمر کاربلدی: 2 سال

دربارهٔ کاربلد

دانش آموخته دانشگاه تبریز و بیش از 12 سال تجربه فروش و بازاریابی اینترنتی

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه سلام یار
غرفه پرفروش فروردین
غرفه پرفروش خرداد
نفر اول بازاریابی فایل در سایتهای مختلف
نفر سوم بازاریابی ایران مارکت