مهدی رحیمیان

مهدی رحیمیان


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: طراحی تبلیغاتی
عمر کاربلدی: 7 ماه

دربارهٔ کاربلد

سلااام 
برای تجربه جدید آماده این!؟
مهدی رحیمیان هستم
من هستم تا هرچی تو فکرتون هست رو عملی کنم
- تمام کار طراحی با نظر شما انجام میشه
- تحویل کار هامون در حد سه سوته !
- ادیت رایگان هم داریم
برای  ارسال رزومه ام پیام بدید
به امید دیدار تون.....

گواهینامه‌ها و جوایز

فضا سازی اربعین همدان
تقدیر نامه جشنواره هنر سبز
گواهی حضور در دوره کانون های مساجد ویژه هنرمندان