بیقرار

بیقرار


تعداد فروش: کمتر از 10
کاربلد در: آموزش
عمر کاربلدی: 10 ماه

دربارهٔ کاربلد

۳ سال سابقه در نتوورک مارکتینگ 

آشنایی با بازاریابی های مختلف 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.