راد

راد


تعداد فروش: 137
کاربلد در: مشاوره بازاریابی ، آموزش
عمر کاربلدی: 7 ماه

دربارهٔ کاربلد

سابقه 15 ماه کار در باسلام به عنوان غرفه دار 

گواهینامه‌ها و جوایز

گواهینامه‌ای ثبت نشده.