نفس
نفس

آموزش غرفه داری و فروش

شروع قیمت از: 20000 تومان
تعداد فروش: 353
دسته‌بندی: آموزش

توضیحات


        

سابقه کار 3 ماه
گواهینامه مرتبط دارم
زمان آموزش 1000 دقیقه
ظرفیت سفارش 951 عدد

تجربه مشتریان

رضایت از اخلاق حرفه‌ای
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
احتمال توصیه به دیگران
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
رضایت از کیفیت کار
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
بیشتر