پاسخ کاربلد:
ممنونم🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم از محبتتون🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم از محبتتون 🙏
پاسخ کاربلد:
سلام ، کار در اسرع وقت براتون انجام شده و خودتون برای ادامه کار همکاری نکردید و امتیاز پایین ثبت کردید ؟
این بی انصافیه!!
پاسخ کاربلد:
ممنونم🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم از محبتتون🙏
جواب دهی سریع
برخورد محترمانه
خدمات عالی
قیمت مناسب
انجام سفارش در زمان کوتاه
قبلا هم چندین بار از خدماتشون استفاده کردم و بی نهایت سپاسگزارم 🌹
پاسخ کاربلد:
لطف دارید، پر فروش باشید🌹
پاسخ کاربلد:
ممنونم از شما🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم از شما ، پر فروش باشید🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم از محبتتون🙏
پاسخ کاربلد:
ممنونم، پر فروش باشید🙏🌹
عالی، عالی 
سپاس از شما
پاسخ کاربلد:
ممنونم ، پرفروش باشید🙏