معینی
معینی
مورد تایید کاربلد

سی نکته مهم غرفه ‌داری

شروع قیمت از: 10000 تومان
تعداد فروش: 90
دسته‌بندی: مشاوره بازاریابی

توضیحات


        

زمان تحویل 3 روز
ساعت 1
حوزه عمومی مشاوره مشاوره بازاریابی
گواهینامه مرتبط سلام یار
حوزه تخصصی مشاوره آموزش
ظرفیت سفارش 35 عدد

تجربه مشتریان

رضایت از اخلاق حرفه‌ای
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
احتمال توصیه به دیگران
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
رضایت از کیفیت کار
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
بیشتر