حسن رضائی زاده
حسن رضائی زاده

تست محصول و ثبت تجربه خرید صادقانه

شروع قیمت از: 5000 تومان
تعداد فروش: کمتر از 10
دسته‌بندی: مشاوره بازاریابی

توضیحات


        

زمان تحویل 8 روز
ساعت 1
حوزه عمومی مشاوره بازاریابی
حوزه تخصصی مشاوره نویسندگی تبلیغاتی

تجربه مشتریان

رضایت از اخلاق حرفه‌ای
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
احتمال توصیه به دیگران
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
رضایت از کیفیت کار
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
خیلی جالب بود برام
 به کوچکترین جزئیات  توجه کرده بودند
منصف ،صادق